R&DEt projekt fordre en 2 og eller 3D tegninger der beskriver emnet.
Kunden kan selv levere tegningen eller vi kan foranledige emnet tegnet i Danmark eller Kina.
Skal vi arrangere tegningen i Kina fordres en model tilsendt fabrikken.

Den første prototype kan produceres CNC bearbejdet, uden opstartsomkostninger, eller 3D-Printed
med leveringstid ca 1 uge. Inden serieproduktion opstartes, tilsendes kunden et foto, eller en prøve til godkendelse, samt evt. opmålingsrapport.


Top