Teknisk DokumentationHvordan Outsourcing Valg af leverandør Handelskotymer Pris Kalkulation-Fordele

Teknisk Dokumentation

Teknisk dokumentation i form af tegninger, styklister og modeller er uhyre vigtig på grund af de store afstande – og kulturelle forskelle.

Det er helt afgørende dokumentationen er på engelsk.
For elektronik kræves der styklister med type og fabrikat.
En oplysning om leverandør og hans typenummer kan ikke erstatte fabrikatet, da en dansk forhandler / leverandør som oftest er ukendt i Kina.
For printplader PCB kræves gerberfiler.
For sprøjtestøbte emner og støbegods kræves 3 D tegninger.
Det skal ikke være værktøjskonstruktionstegninger. Dem laver producenten selv.

For spånløs metalbearbejdning kræves 2 D tegninger.

Mest benyttet 3 D filformat er IGES( *.IGS) og STEP(*.stp) samt Solid Works.
For både 2 og 3 D tegninger gælder de bør følges op af PDF filer.

Generelt kræves en materialebeskrivelse. Da materialestandarderne ikke kan forventes at være de samme som hos os bør der oplyses alternative standarder f.eks. (Kina) GB, (Japan) JIS, ASTM, (Tyskland) DIN, (UK) BS, ISO.

Materialebeskrivelsen må ikke være baseret på handelsnavne såsom rustfast stål der er et vidt begreb.
Selv stål A2 kræver opmærksomhed da det i Danmark i produkter sælges som rustfast stål, hvad det ikke er,
uden angivelse af legering. Rustfast stål kræver Crom indhold over 11% hvor A2 ofte ligger på ca. 5%.
Ofte postuleres det at kineserne ikke leverer i det aftalte materiale. Dette imødegås ved at specificere
materialet og ikke nøjes med et ”handelsnavn”

I Danmark vil en ændring kunne aftales mundlig eller som en skitse.
Det vil i 80% af tilfældene gå galt i Kina på grund af forskellig opfattelse.
Derfor skal alle ændringer specificeres som en opdatering i dokumentationen.
En af de mest fremherskende årsager til forsinkelser kan være ændringer i den tekniske dokumentation.

Langt de fleste forsinkelser skyldes ufuldstændig dokumentation, der rejser en ”byge” af spørgsmål.
Vi har endnu ikke set ”dumme” spørgsmål men ufuldstændig dokumentation!

På et tidligt prototypestadie ses ofte en ikke endelig tegning fulgt op af en “sample” til yderligere illustration. Dette for at fremskynde opstarts processen.
Her ligger kilden til mange misforståelser, der ofte sinker opstarten.
En tegning der ikke helt dækker ”samplen” vil i Kina rejse en byge af spørgsmål.
Det kan også være ”samplen” lavet i Danmark er produceret med andre mål, materialer eller funktioner end beskrevet i tegningen. VIGTIGT DET ER TEGNINGEN DER GÆLDER.

Det sikreste er:

– 100% dækkende dokumentation bestående af styklister, tegninger og materiale og kvalitetsbeskrivelser meget gerne med sample. Men det skal præciseres at gældende
dokumentation er TEGNINGEN / STYKLISTEN, ikke ”samplen”.

– Er dokumentationen meget ufuldstændig er det sikreste at overlade til producenten selv at udarbejde tegninger ud fra den fremsendte model.
Dette påtager de fleste producenter sig for skønnet 100-150 kr./time. I nogle tilfælde uden beregning.
Når tegningen er udarbejdet er det kunden der godkender tegningen f.eks. fulgt op af modeller.

-Al dokumentation skal være på EDB format således at det kan sendes som mail eller uploades fra
en server.

– Dokumentation sendt pr. brev til Kina med et indhold der afviger fra brevpapir vil have 80% sandsynlighed for ikke at nå frem. Benyt i stedet kurer transport selvom det er dyrere.

Mærker:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Top